Quyênn Lixx [147271]
12/10/2022 3:52:13 PM

Mọi người giúp em với ạ !

Toán Học 12/10/2022 3:54:01 PM 1 câu trả lời 332 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 30 khóa học 23:23 12-10-2022

Phương trình hoành độ giao điểm: $\dfrac{3x+1}{x+2}={{x}^{2}}\Leftrightarrow {{x}^{3}}+2{{x}^{2}}-3x-1=0\left( * \right)$

Toạ độ các giao điểm là $\left( x;y \right)$ trong đó $x$ là nghiệm của (*) và tung độ $y={{x}^{2}}$

Phương trình đường tròn có dạng tổng quát ${{x}^{2}}+{{y}^{2}}-2ax-2by+c=0$ do vậy ta khai triển từ ${{x}^{2}}+{{y}^{2}}$ để tìm phương trình đường tròn

Cụ thể ${{x}^{2}}+{{y}^{2}}={{x}^{2}}+{{x}^{4}}=\left( x-2 \right)\left( \underbrace{{{x}^{3}}+2{{x}^{2}}-3x-1}_{0} \right)+8{{x}^{2}}-5x-2=8{{x}^{2}}-5x-2=8y-5x-2$ do $y={{x}^{2}}$

 

Vậy phương trình đường tròn qua các giao điểm này là ${{x}^{2}}+{{y}^{2}}+5x-8y+2=0\Rightarrow R=\sqrt{{{\left( \dfrac{5}{2} \right)}^{2}}+{{4}^{2}}-2}=\dfrac{9}{2}.$ Chọn đáp án D.

Tham khảo hai câu hỏi ở đây:

https://askmath.vn/cau-hoi/duong-tron-qua-cac-giao-diem-cua-hai-duong-va-co-ban-kinh-bang/ac6c83aa-60c4-4775-81c7-3ec4a7e84d7c

https://askmath.vn/cau-hoi/co-bao-nhieu-gia-tri-nguyen-cua-tham-so-sao-cho-hai-duong-va-cat/bc03beed-ae68-4723-9b25-624047da78a1

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.