toanhkhoa [82614]
03/06/2020 3:23:36 PM

Mọi người giúp em giải câu này với ạ, dạng này học trong bài giảng nào vậy ạ?

Toán Học 2 câu trả lời 176 lượt xem

2 Câu trả lời

Lời giải
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 41 khóa học 11:50 04-06-2020

Em xem lại các đề biến đổi mũ và loga nhé.

1
Lời giải
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 41 khóa học 11:49 04-06-2020
1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.