Đỗ đại học [63606]
21/04/2020 1:34:51 PM

mọi người giúp em câu này vs ạ

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Toán Học 1 câu trả lời 364 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 28 khóa học 14:01 21-04-2020

Em nhấn thêm (2-1) vào cái thằng trong logarit để dùng được hẳng đẳng thức (a-b)(a+b)=a^2-b^2 liên tiếp nhé!

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.