phamhuyhoang05122003@gmail.com [107663]
15/08/2020 11:04:41 PM

mọi người giúp em câu này với ạ. em định dùng hàm đặc trưng nhưng biến đổi không ra.

Toán Học 2 câu trả lời 480 lượt xem

2 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 28 khóa học 16:54 16-08-2020

Em rút y theo x rồi thay vào biểu thức A có hàm số một biến tìm min-max em.

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.