Camnhung1632 [50125] Đã mua 1 khóa học
20/11/2018 7:17:05 PM

Mọi người giúp em câu này với ạ

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho phép biến hình f xác định như sau: Với mỗi M(x; y) ta có M'=f(M) sao cho M'(x'; y') thỏa mãn x' = x; y' = ax + by, với a; b là các hằng số. Khi đó a; b nhận giá trị nào trong các giá trị sau đây thì f trở thành phép biến hình đồng nhất?
 
 
 
 
Toán Học 1 câu trả lời 1807 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Lý Thanh Tiến [45189] Mod Đã mua 2 khóa học 20:41 20-11-2018

Để phép biến hình $f$ là phép đồng nhất thì $M\equiv {M}'.$ Hay $\left\{ \begin{align} & x={x}' \\ & y={y}' \\\end{align} \right.\Rightarrow ax+by=y\Leftrightarrow a=0,b=1.$

Chọn đáp án C.

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.