Hùng [78285]
24/05/2020 10:32:41 PM

Mọi người giúp em câu này với ạ

s là tập hợp các số tự nhiên có 4 chữ số nhau lập từ 0;1;2;3;4;5;6;7 xác xuất chọn ra 1 số từ tập s chia 3 dư 2

Toán Học 25/05/2020 6:03:20 PM 1 câu trả lời 278 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đỗ đại học [63606] 16:21 26-05-2020

11/35

 

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.