Trần Hồng Quân [98286]
24/05/2020 11:15:59 AM

mọi người giúp em câu này với ạ

Toán Học 1 câu trả lời 131 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 41 khóa học 12:50 24-05-2020

Đổi biến 2 lần: lần 1 x=t^3+t-1 lần 2 x=-t^3-t-1.

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.