Võ Chí Thắng [101172] Partner
14/11/2020 9:01:40 PM

Mọi người giúp em câu min max này với ạ

Toán Học 2 câu trả lời 173 lượt xem

2 Câu trả lời

Lời giải
Võ Chí Thắng [101172] Partner Đã mua 2 khóa học 21:09 14-11-2020

Giúp em với ạ!

0
Lời giải
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 40 khóa học 02:30 17-11-2020
1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.