duylinh08082 [4355] Đã mua 2 khóa học
17/01/2021 5:01:06 PM

mọi người giúp e với ạ. Em cảm ơn

Toán Học 18/01/2021 4:12:01 PM 1 câu trả lời 355 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 31 khóa học 16:11 18-01-2021

Em dùng kiến thức ở bài giảng Xét dấu hàm số 1 biến khoá xmax ấy. Hoặc xem giải nhanh ở đây: https://www.askmath.vn/cau-hoi/tong-cua-tat-ca-cac-so-thuc-de-ham-so-dong-bien-tren-bang/158d6021-9f19-4781-8ffd-ee12dfee05be

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.