viethoa2002 [64027] Đã mua 2 khóa học
05/11/2019 10:36:20 PM

Mọi người giúp e với ạ. E cảm ơn

Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số mm để phương trình log2(2x2+mx+1x+2)+2x2+mx+1=x+2log2(2x2+mx+1x+2)+2x2+mx+1=x+2 có hai nghiệm thực phân biệt ?

Toán Học 1 câu trả lời 451 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 30 khóa học 08:56 06-11-2019

Đây là bài tập đi kèm chương loga của vted em có thể học và làm bài tập ở khoá PRO X nhé

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.