DucNam2210 [5102]
18/09/2019 12:07:03 AM

mọi người giúp e làm bài này với ạ cực trị

cho hàm số y= ax^3+bx^2+cx+d có đồ thị (C) biết (C) tiếp xúc với đường thẳng y=4x-2 tại giao điểm của C cắt trục tung và hàm số đạt cực trị x=-1,y(-1)=2 . Tính S=a+b+c+d

Toán Học 1 câu trả lời 414 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 28 khóa học 14:20 18-09-2019

Câu hỏi trong phần bài tập khoá PRO X của Vted em à. 

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.