lưu an duy [3297]
12/01/2019 10:45:08 PM

mọi người giúp đỡ bài tích phân ạ

câu 2 ạ!

Toán Học 1 câu trả lời 489 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 28 khóa học 00:19 13-01-2019

trong đề đổi biến có giải cả mà em.

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.