jennyoung [37880]
02/03/2019 4:29:57 PM

mọi người giải giúp em câu 50 về hàm số này với ạ, cảm ơn nhiều ạ

Toán Học 1 câu trả lời 550 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Nguyễn Minh Đạt [67435] Publisher, Mod Đã mua 8 khóa học 17:08 02-03-2019

Đạt $g(x)=f(f(x)), g'(x)=f'(x).f'(f(x)).$

Phương trình $g'(x)=0 \Leftrightarrow \left[\begin{matrix} f'(x)=0 \\ f'(f(x))=0 \end{matrix}\right.$

$f'(x)=0 \Leftrightarrow \left[\begin{matrix} x=a \in (1;2) \\ x=2 \\ x=b \in (2;3) \end{matrix}\right.$

$f'(f(x))=0 \Leftrightarrow \left[\begin{matrix} f(x)=a  \\ f(x)=2 \\ f(x)=b  \end{matrix}\right.$

Pt $f(x)=a$ có 2 nghiệm đơn, $f(x)=2$ có 2 nghiệm đơn, $f(x)=b$ có 2 nghiệm đơn.

Vậy phương trình $g'(x)=0$ có 9 nghiệm đơn nên hàm số $f(f(x))$ có 9 điểm cực trị.

Chọn đáp án D.

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.