Unset [93499]
23/04/2020 5:08:21 PM

Mọi người giải giứp e câu 30 với ạ

Toán Học 23/04/2020 8:07:15 PM 3 câu trả lời 441 lượt xem

3 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đỗ đại học [63606] 21:49 25-04-2020

số phức học đơn giản thôi bạn ơi

 

0
Lời giải
Đã ghim
Vteder [61124] Admin Đã mua 14 khóa học 19:20 23-04-2020

sài lậu nha e

0
Lời giải
Đã ghim
0934984262 [90544] 17:31 23-04-2020

Cậu cho mình xin key thử

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.