PTD.Vted [58530] Đã mua 3 khóa học
16/12/2020 8:26:29 PM

mọi người giải cho em câu này với ạ

Toán Học 1 câu trả lời 251 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 39 khóa học 22:45 16-12-2020

\[\begin{gathered} {\left( {17 - 12\sqrt 2 } \right)^x} \geqslant {\left( {3 + \sqrt 8 } \right)^{{x^2}}} \Leftrightarrow x\ln \left( {17 - 12\sqrt 2 } \right) \geqslant {x^2}\ln \left( {3 + \sqrt 8 } \right) \hfill \\ \Leftrightarrow {x^2} - \frac{{\ln \left( {17 - 12\sqrt 2 } \right)}}{{\ln \left( {3 + \sqrt 8 } \right)}}x \leqslant 0 \Leftrightarrow {x^2} + 2x \leqslant 0 \Leftrightarrow - 2 \leqslant x \leqslant 0. \hfill \\ \end{gathered} \]

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.