Si Phu Truong Tran [110441]
27/10/2020 9:39:56 PM

Mọi người có thể nói sơ về cách giải câu này đc k ạ :((( cả buổi tối nhưng chả nghĩ ra.

Toán Học 27/10/2020 10:05:07 PM 0 câu trả lời 329 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.