Đường Thảo Nguyên [120424] Đã mua 2 khóa học
15/05/2021 9:31:51 PM

mọi người có thể giúp mình câu này được không


Toán Học 1 câu trả lời 376 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Duy Khang [110391] Đã mua 2 khóa học 21:55 07-06-2021

vẽ hàm f(x^3-3x) ra rồi đối xứng trục 0y là ra rồi

 

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.