La Thiên Hạo [170984] Đã mua 4 khóa học
03/11/2023 7:51:37 PM

Mọi người cho mình hỏi là với dạng bài này thì mình tư duy như thế nào vậy ạ, ý là trình tự các bước giải ạ

Toán Học 0 câu trả lời 594 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.