Huyền Trang [117848] Đã mua 6 khóa học
18/06/2021 10:30:06 AM

Mọi người cho mình hỏi câu này làm sao ạ

Toán Học 18/06/2021 7:17:03 PM 1 câu trả lời 380 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 28 khóa học 19:16 18-06-2021

\[I = \int\limits_{ - 1}^2 {\min \left\{ {\left| x \right|,1} \right\}dx}  = \int\limits_{ - 1}^2 {\frac{{\left| x \right| + 1 - \left| {\left| x \right| - 1} \right|}}{2}dx}  = 2.\]

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.