danghoang612002 [7587]
17/02/2020 12:30:17 AM

Mọi người cho e hướng làm câu 30 này với ại có lnx thì phải làm sao ạ

Toán Học 2 câu trả lời 243 lượt xem

2 Câu trả lời

Lời giải
Vteder [61124] Admin Đã mua 23 khóa học 13:53 17-02-2020

Em từng phần nha, u=x+lnx và dv là thành phần còn lại

1
Lời giải
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 40 khóa học 14:47 17-02-2020

2

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.