Trần Thu Huyền [123669] Đã mua 5 khóa học
12/05/2021 8:30:42 AM

Mọi người cho e hỏi câu này với ạ

Tiệm cận đứng của (căn(x^2-1))/(x+1) là bao nhiêu?

Toán Học 2 câu trả lời 363 lượt xem

2 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 31 khóa học 03:30 13-05-2021

1
Lời giải
Đã ghim
Đức [52332] Đã mua 1 khóa học 11:15 12-05-2021

Nhập biểu thức vào máy tính rồi CALC với x=-1,00000000001 thấy ra âm vô cùng nên TCĐ là x=-1

 

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.