Thành Nguyễn Tiến [69342] Đã mua 3 khóa học
17/04/2020 8:04:00 PM

Mọi người cho e hỏi câu 38 Mọi người cho e hỏi cách làm nhanh ạ

Toán Học 18/04/2020 8:03:51 AM 1 câu trả lời 449 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đỗ đại học [63606] 15:10 21-04-2020

nhẩm đc 2 cực trị bạn

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.