Nguyễn Hoàng Kim Ánh [27827]
20/05/2020 7:33:18 PM

Mọi người chỉ giúp e bài này với ạ? E xin cảm ơn trước

Toán Học 1 câu trả lời 331 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đỗ đại học [63606] 20:57 20-05-2020

căn 105 /48

 

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.