hauvuhdvn [8165]
22/01/2019 1:44:21 AM

Mọi người chỉ em cách làm bài 15 phần Tích phân hàm phân thức

Toán Học 1 câu trả lời 636 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 32 khóa học 02:26 22-01-2019

viết 1/(x^2(x+1))=a/x+b/x^2+c/(x+1) em.

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.