phamhuyhoang05122003@gmail.com [107663]
10/08/2020 8:13:37 PM

mọi người chỉ em cách giải 2 câu này với ạ

Toán Học 1 câu trả lời 198 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Mai Quốc Trị [10119] Đã mua 3 khóa học 20:28 10-08-2020

đặt t=f(cos) => t thuộc đoạn [-2;2] => tự giải tiếp như hàm fx

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.