phamhuyhoang05122003@gmail.com [107663]
10/08/2020 8:13:37 PM

mọi người chỉ em cách giải 2 câu này với ạ

Toán Học 1 câu trả lời 421 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Mai Quốc Trị [10119] 20:28 10-08-2020

đặt t=f(cos) => t thuộc đoạn [-2;2] => tự giải tiếp như hàm fx

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.