nguyenha051002@gmail.com [114839]
08/11/2020 1:32:45 PM

mọi ng giúp em câu này với ạ

Giải tích 08/11/2020 2:45:49 PM 1 câu trả lời 577 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 27 khóa học 23:04 08-11-2020

a) dãy phân kỳ ví dụ xn=1/n hội tụ đến 0 và dãy yn=(-1)^n phân kì. Khi đó xn+yn phân kì.

b) dãy hội tụ được ví dụ xn=1/n hội tụ đến 0 và dãy yn=(-1)^n phân kì. Khi đó lim|xn.yn|=0 nên lim(xn.yn)=0 tức xn.yn hội tụ.

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.