nguyenvanlai2802 [28542] Đã mua 1 khóa học
17/07/2020 11:28:51 AM

mở đầu về Hàm Số

Hàm số f(x)=x2(x2−1)(x2−2)...(x2−2020) có bao nhiêu điểm cực trị?

Toán Học 0 câu trả lời 538 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.