Đoàn Phương Huyền [14745]
09/04/2020 11:00:29 PM

mng giải giúp e câu này với ạ. E cám ơn nhiều

Toán Học 1 câu trả lời 334 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Nguyễn Minh Đạt [67435] Publisher, Mod Đã mua 8 khóa học 10:31 10-04-2020

Có $EF: \dfrac{x}{1}+\dfrac{y}{3}=1 \Leftrightarrow 3x+y-3=0.$

Đặt $P= 3x+y-3,$ ta thay toạ độ điểm $A,B$ vào $P$ ta được $P(A).P(B)=10.(-8)=-80<0 \Rightarrow A,B$ khác phía so với đường thẳng $EF.$

Gọi $A'$ là điểm đối xứng của $A$ qua $EF \Rightarrow A'(-3;2).$

Khi đó $|MA-BM| =|MA'-MB| \le A'B= \sqrt{2}.$

Dấu "=" xảy ra khi và chỉ khi $M=A'B \cap EF \Rightarrow M(2;-3).$

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.