Đoàn Phương Huyền [14745] Đã mua 1 khóa học
08/04/2020 8:46:26 PM

Mng giải giùm e bài này với ạ

Toán Học 1 câu trả lời 325 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 30 khóa học 22:32 08-04-2020

$\begin{gathered}\left( {3{x^2} - x + 1} \right)\sqrt {x - 1}  = \sqrt {3{x^2} - x + 1} \sqrt {(3{x^2} - x + 1)(x - 1)}  \leqslant \frac{{3{x^2} - x + 1 + \left( {3{x^2} - x + 1} \right)\left( {x - 1} \right)}}{2} \\ = \frac{{3{x^3} - {x^2} + x}}{2} = 3{x^3} + 1 - \frac{{3{x^3} + {x^2} - x + 2}}{2} < 3{x^3} + 1,\forall x \geqslant 1 \Rightarrow S = \emptyset . \\ \end{gathered} $

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.