Tr?n Hoàng Y?n [157369]
29/06/2022 10:37:49 PM

Mng cho e hỏi với ạ

Cho hàm số y=f(x) đồng biến trên khoảng (4;7); nghịch biến trên khoảng (0;3). Hỏi với x1,x2 nhận giá trị nào được liệt kê dưới đây để (x1x2)(f(x1)f(x2))>0.

Toán Học 1 câu trả lời 218 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 39 khóa học 23:10 29-06-2022

em chọn x1, x2 thuộc cùng khoảng đb là thoả mãn.

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.