Quynhmai424 [136666] Đã mua 1 khóa học
23/07/2021 6:42:11 PM

mn ơi cho em hỏi tại sao từ f'(x)>=2 với mọi x thuộc [-3;2] lại suy ra được f'(2x)>= 2 với mọi x thuộc [ -3/2;1] vậy ạ

Toán Học 1 câu trả lời 522 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Nguyễn Minh Đạt [67435] Publisher, Mod Đã mua 8 khóa học 23:52 23-07-2021

Vì với mọi $x \in \left[ \dfrac{-3}{2}; 1\right]$ thì $2x \in [-3;2]$. Do đó $f'(2x) \le 2, \forall x \in \left[ \dfrac{-3}{2}; 1\right]$

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.