TRÀN TH? THANH THUY [78384] Đã mua 1 khóa học
17/06/2020 8:59:21 PM

mn giúp vs. minh cảm ơn nhiêu

Cho hình chóp S ABC . có đáy là tam giác vuông tại A, AB= a , AC= 2a, SA vuông góc với mặt phẳng

đáy và SA a=2a,. Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC . Khoảng cách giữa hai đường thẳng SG và BC bằng

Toán Học 0 câu trả lời 368 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.