TRÀN TH? THANH THUY [78384] Đã mua 1 khóa học
18/05/2020 4:43:26 PM

mn giúp vs. minh cảm ơn nhiêu

có bao nhiêu gtri m nguyên để hs sau ĐB trên R    x^5+m^2.x^4+m.x^3+x. giúp vs ạ

Toán Học 1 câu trả lời 357 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 28 khóa học 16:57 18-05-2020
0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.