kimthanh02 [125380] Đã mua 2 khóa học
28/06/2021 2:25:31 AM

mn giúp mk câu này với

Mn giúp e câu này với ạ

Toán Học 29/06/2021 1:07:06 AM 1 câu trả lời 299 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
thanha8123 [121349] Đã mua 2 khóa học 16:58 29-06-2021

1/f(x) sẽ đồng biến tại khoảng mà f(x) nghịch biến không chứa nghiệm của f(x) nha
nên B

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.