Unset [146049]
12/11/2021 11:35:35 PM

Mn Giúp mình giải câu này nha

Cho hai tập hợp A = ( -7;3 ) , B = ( -4;5 ) . Xác định A giao B 

Toán Học 0 câu trả lời 25 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.