Nguyễn Hàn Anh [75333] Đã mua 2 khóa học
11/04/2020 10:24:23 AM

Mn giúp e với ạ...

Toán Học 1 câu trả lời 360 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
YDS_FTU [82586] Đã mua 4 khóa học 16:26 12-04-2020

Chuyển về tìm kc từ B đến (SCD) đi bạn,mà đề cho S nhưng trg hình ghi N thì phải ấy

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.