Nguyễn Hoàng Duy Tân [4855] Đã mua 3 khóa học
19/07/2020 1:26:49 PM

mn cho em hỏi câu này ạ, chỗ mũ đầu tiên là z^3-2x nha!

Toán Học 0 câu trả lời 374 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.