Thương Nguyễn [40474] Đã mua 1 khóa học
11/04/2020 2:49:22 PM

mn cho e hỏi sao suy ra đc như vậy vậy ạ

Toán Học 1 câu trả lời 356 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 32 khóa học 15:04 11-04-2020

x1<0 thì 4^(x1)<4^0=1

x2>0 thì 4^(x2)>4^0=1.

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.