Unset [103957]
08/07/2020 4:26:44 PM

m.n ai giúp mình với ạ c.ơn

Toán Học 2 câu trả lời 428 lượt xem

2 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
HoàngMinhÐ?c [81286] Đã mua 4 khóa học 20:04 11-07-2020

hàm đặc trưng suy ra ngay m=2sqrt(f(x)^2+1) đó bạn 

0
Lời giải
Đã ghim
Mr CR [76452] 11:12 10-07-2020

Bạn chụp lại được không? Đồ thị khó nhìn quá.

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.