Zhedat16 [61707]
26/06/2019 7:52:05 PM

Mình cần gấp.Bạn nào giải nhanh dùm đc k ạ

Toán Học 1 câu trả lời 248 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
vuongngaocan [16565] Đã mua 2 khóa học 20:00 02-07-2019

=-2+1/(x+1)+1+2/(1+2y)

=-1+1(x+1)+1/(0,5+y)

>= -1+4/(x+y+1,5)

>= -1+4/3,5=1/7

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.