Trinh Hương Đại [64119] Đã mua 2 khóa học
24/07/2020 5:09:57 PM

min max trị tuyệt đối

Toán Học 24/07/2020 5:24:06 PM 2 câu trả lời 949 lượt xem

2 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
FTUer wannabe [94080] Đã mua 5 khóa học 21:12 24-07-2020

xem lại phần min max trị đối prox đi b

0
Lời giải
Đã ghim
HuyNamNguyen [88527] Đã mua 1 khóa học 20:44 24-07-2020

u'=3x^2-2mx-9. Min đạt min khi min=0 =>Max u>0>minu rồi giải bt nhé

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.