Nguyễn Hữu Tình [55471]
06/02/2019 9:20:38 PM

Min max lượng giác

Cho hai số thực dương $x,y$ thoả mãn $3\sin x +\sqrt{15\sin x\sin y}+5\sin y=7\sin(x+y)$ và $x+y <\pi$. Tìm giá trị nhỏ nhất của $x+y$?

Toán Học 1 câu trả lời 596 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 28 khóa học 04:45 07-02-2019

Đề Vted năm ngoái em ơi.

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.