Yên Chi [44616]
23/11/2018 7:29:06 PM

Min max logarit

Image may contain: text

Toán Học 1 câu trả lời 948 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Vteder [61124] Admin Đã mua 20 khóa học 19:33 23-11-2018

Nên học mấy bài min-max này bên khoá PRO XMAX em nha.

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.