Linhbethefirst [101030]
19/06/2020 5:57:13 PM

Min max hàm x y

Toán Học 21/06/2020 11:01:35 AM 1 câu trả lời 484 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Nguyễn Đức Phương Nam [10503] 17:00 25-06-2020

cho tất = t rồi làm tiếp

 

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.