Phạm Văn Tú [66015]
29/07/2019 11:45:05 PM

min max hàm chứa GTTĐ

cho hàm số f(x) =|ax^2+bx-2|.gọi M là giá trị lớn nhất của f(x) trên [-1;3]. khi m đặt giá trị nhỏ nhất giá trị của a+b là

Toán Học 2 câu trả lời 476 lượt xem

2 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Nguyễn Đông Mạnh [68755] 10:26 26-08-2019

Khi a=b=0

 

0
Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 28 khóa học 14:30 03-08-2019

Xem câu hỏi này em nhé

http://www.askmath.vn/cau-hoi/cho-ham-so-fxleft-x243ax43b-right-goi-m-la-gia-tri-lon-nhat-cua-ham-so/d0aad658-6b93-49d9-a5ec-2472fa36067a#comment_31956

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.