lưu an duy [3297]
23/11/2018 11:11:13 PM

Max min logarit

Với a>b>1 tính T=m+n+p

Toán Học 1 câu trả lời 1015 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
lưu an duy [3297] 23:33 23-11-2018

Mình tìm thấy câu đó trong ProX Max rồi mình có giải tới f(t) rồi nhưng k biết làm sao để có nghiệm như trong hình, mình bấm máy ra nghiệm lẻ mn thông não giúp ạ

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.