Đỗ Duy Hưng [51815] Đã mua 3 khóa học
23/04/2019 9:29:34 PM

Mặt cầu Oxyz ạ

Cho mặt phẳng (P): x+2y-2z+1=0 và mặt cầu (S): x^2+y^2+z^2=1
Gọi (C) là đường tròn giao tuyến của (P) và (S) . mặt cầu chứa đường tròn (C) và qua điểm A(1;1;1) có tâm là I ( a;b;c) tính S=a+b+c

Toán Học 0 câu trả lời 694 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.