Lê Duong Minh Anh [11021]
14/05/2020 1:31:40 PM

M cần lời giải chi tiết. Mọi ng giúp mình nha :>>

Câu 43: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m với −10 < m < 10 để phương trình log4(mx) = log2(x+1) có đúng 1 nghiệm ?

A. 2

B. 1

C. 10

D. 9

Toán Học 1 câu trả lời 339 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Mr CR [76452] 17:09 14-05-2020

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.