Linhbethefirst [101030]
12/06/2020 1:56:05 PM

Logarit mng giúp em vứi ạ

Toán Học 2 câu trả lời 148 lượt xem

2 Câu trả lời

Lời giải
Linhbethefirst [101030] 16:59 12-06-2020

A ơi chỗ kia sao lại P>= 6x+.. ạ e tưởng là từ trên chỉ suy ra >= 3x+.. thôi chứ ạ

0
Lời giải
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 41 khóa học 14:34 12-06-2020

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.