Nguyễn Hà Vân [8187] Đã mua 1 khóa học
18/11/2018 5:26:45 PM

logarit hàm số

em không hiểu từ câu giải thích số 2 ạ

Toán Học 1 câu trả lời 995 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Nguyễn Minh Đạt [67435] Publisher, Mod Đã mua 8 khóa học 20:28 19-11-2018

Cụ thể là chỗ nào em?

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.